VAS


Vlaams Artsensyndicaat

Burg. Nolfstraat 7 - 8500 Kortrijk

Tel. 056/21.05.08 - Fax 056/21.52.19 - e-mail info@vaskor.be - ondernemingsnummer 04229.49.197


Aanvraagformulieren Impulseo


De aanvraag tot tussenkomst in de loonlasten van 2023 moet uiterlijk 30 juni 2024 ingediend.U kan jaarlijks een tegemoetkoming in praktijkvoering krijgen

 • Een tegemoetkoming in de loonkost van praktijkondersteuners en/of praktijkverpleegkundigen van maximaal 7.847,47 euro in 2024. Dit maximale bedrag kan verhoogd worden met 800euro indien de huisarts inzet op opleiding voor de verdere professionalisering van de samnewerking

Alle informatie steunmaatregelen vindt u hier

Formulieren

 • Aanvraag van een tegemoetkoming voor administratief bediende of medisch secretariaat voor de ondersteuning van een individuele huisarts
 • Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende of medisch telesecretariaat voor de ondersteuing van een huisartsengroepering - feitelijke vereniging
 • Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediend of medisch telesecretariaat voor de ondersteuning van een huisartsengroepering - rechtspersoon
 • Verklaring van lidmaatschap huisartsenkring
 • Attest voor de kosten van een administratief bediende
 • Attest van het sociaal secretariaat voor een pratkijkondersteuner en/of praktijkverpleegkundige
 • Gevolgde opleidingen huisarts/praktijkondersteuner/praktijkverpleegkundige


  • Een tegemoetkoming voor een telesecretariaat (max. 5jaar)

  Alle informatie vindt u hier

  Formlieren

 • Verklaring van deelname aan de medische permanentie
 • Aanvraag van een tegemoetkoming voor administratief bediende of medisch secretariaat voor de ondersteuning van een individuele huisarts
 • Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende of medisch telesecretariaat voor de ondersteuing van een huisartsengroepering - feitelijke vereniging
 • Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediend of medisch telesecretariaat voor de ondersteuning van een huisartsengroepering - rechtspersoon


 • Besluit van de Vlaamse Regering 9 december 2022

  Stuur uw formulier en de bijlagen naar info@vaskor.be.


  I am soooo fake pre-loading this image so the navigation doesn't skip while loading the over state. I know I could use the sliding doors technique to avoid this fate, but I am too lazy.