VAS


Vlaams Artsensyndicaat

Burg. Nolfstraat 7 - 8500 Kortrijk

Tel. 056/21.05.08 - Fax 056/21.52.19 - e-mail info@vaskor.be - ondernemingsnummer 04229.49.197Nieuwsflash 2023-19


1. Inleiding

  • verbod op supplementen voor patiŽnten die niet gehospitaliseerd zijn en aan wie in het ziekenhuis prestaties worden verricht met toepassing van zware medische beeldvorming

2. RIZIV


Verzekeringscomitť (CGV) dd. 13.11. 2023
  • Interfederaal plan geÔntegreerde zorg: 08.11.2023 - Protocolakkoord gesloten tussen de federale overheid en de overheden bedoeld in de artikelen 128, 130, 135 en 138 van de Grondwet, over gezondheidsbeleid
  • Hervorming van de verhoogde tegemoetkoming

3. FOD, Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu


Federale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen (FRZV)
  • Advies van de FRZV - BFM 2022-2023
  • Advies van de FRZV betreffende de normen zorgprogramma voor pediatrische hemato-oncologie (gespecialiseerd en satelliet)
  • Advies van de FRZV "CBRN"
Nationale Paritaire Commissie Artsen-Ziekenhuizen dd. 16.11.2023
  • Opbouw anciŽnniteit ASO
  • Voortzetten besprekingen CO 19 mei 2021

4. Maandelijkse bijdragen Meester Callens: Kan u de patiŽnt vragen een kost te betalen voor de kopie van het patiŽntendossier?


5. Ziekenhuisfinanciering

  • MAHA-analyse 2023

6. Wetgeving

7. Persberichten en BVAS-communicatie
I am soooo fake pre-loading this image so the navigation doesn't skip while loading the over state.  I know I could use the sliding doors technique to avoid this fate, but I am too lazy.