VAS


Vlaams Artsensyndicaat

Burg. Nolfstraat 7 - 8500 Kortrijk - Tel. 056/21.05.08 - Fax 056/21.52.19 - e-mail info@vaskor.be

Ondernemingsnummer 04229.49.197 - BNP Paribas Fortis BE15 2850 2031 1930Nieuwsflash 2024-13


Inhoudstafel


U kan de nieuwsflash en documenten raadplegen na in te loggen via de link nieuwsflash 2024 die u terug vindt in de linkse kolom

1. Inleiding

 • Hervorming nomenclatuur
 • BVAS-schrijven aan dhr. G. Bouchez, dhr. M. Diependaele en Dhr. B. De Wever

2. RIZIV


Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen (NCAZ) dd. 24.06.2024
 • Huisartsenwachtposten: voorstel aanpassing financiering 2025
 • Werkzaamheden en voorstellen van de Werkgroep Wacht
 • Werkzaamheden van de Werkgroep Administratieve vereenvoudiging
 • Ondersteuning van huisartsenpraktijken
 • Begroting 2025
Verzekeringscomité (CGV) dd. 24.06.2024
 • Structurele hervorming van de nomenclatuur
 • Begroting 2025
Verzekeringscomité (CGV) dd. 01.07.2024
 • Geïntegreerde praktijkpremie huisarsgeneeskunde
 • Artsen - Transparantie en voorstel van pseudonomenclatuur
 • KB van 17 juli 2009 tot vaststelling van bedrag en de betalingsmodaliteiten van de vergoeding van de kandidaat-huisartsen
Commissie voor begrotingscontrole (CBC) dd. 26.06.2024
 • Begroting voor de gezondheidszorgen 2024
 • Huisartsenwachtposten: update budget 2024

3. FOD, Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Nationale Paritaire Commissie Artsen-Ziekenhuizen (NPCAZ)
 • Geüpdatete Faq CO ASO

4. Wetgeving

5. Jaarverslag Dienst Geneeskundige Evaluatie en Controle (DGEC)

6. Persberichten en BVAS-communicatie
I am soooo fake pre-loading this image so the navigation doesn't skip while loading the over state. I know I could use the sliding doors technique to avoid this fate, but I am too lazy.