VAS


Vlaams Artsensyndicaat

Burg. Nolfstraat 7 - 8500 Kortrijk

Tel. 056/21.05.08 Fax 056/21.52.19 e-mail info@vaskor.be
Afschaffing van de btw-vrijstelling voor ingrepen en behandelingen met een esthetisch karakter


Hierbij vindt u de definitieve tekst (Beslissing BTW nr. E.T. 127.740 dd. xx.03.2016). Klik hier

Meer info kan u terugvinden onder de rubriek 'Info leden'. Arrest van het Grondwettelijk Hof van 17 september 2015 - B.S. 06 november 2015 waarbij de BVAS is opgetreden als verzoekende partij.Klik hier

Event dd. 23.03.2016: Associatievorming en innovatieve technologieŽn in de gezondheidszorg: hoe gaat u er als arts mee om?


De Powerpoints kan u terugvinden onder de rubriek 'Info leden'.


I am soooo fake pre-loading this image so the navigation doesn't skip while loading the over state.  I know I could use the sliding doors technique to avoid this fate, but I am too lazy.