VAS


Vlaams Artsensyndicaat

Burg. Nolfstraat 7 - 8500 Kortrijk

Tel. 056/21.05.08 Fax 056/21.52.19 e-mail info@vaskor.be


IN DE KIJKER


BVAS-VAS-persbericht - Uitbetaling Impulseo-aanvragen toch nog in 2017 - dd. 15.11.2017

BVAS-persbericht - Ereloonsupplementen in eenpersoonskamers - dd. 10.11.2017

Gezamenlijk persbericht BVAS,VGSO en VASO - Groenboek is stap in goede richting maar verdere precisering is nodig - dd. 09.11 2017

VAS-persbericht - VAS anticipeerde op stopzetting Impulseo-uitbetalingen: acht op tien aanvragen al afgehandeld - dd. 25.10.2017

BVAS-persbericht - BVAS steunt de geneeskundestudenten - dd. 19.10.2017

BVAS-persbericht - PatiŽntengegevens te grabbel gooien is onaanvaardbaar - dd. 06.10.2017

BVAS-persbericht - Huisartsentekort in WalloniŽ - dd. 03.10.2017

BVAS-persbericht - BVAS tevreden met RIZIV-begroting - dd. 02.10.2017

BVAS-persbericht - Ingangsexamen geneeskunde in Franstalig BelgiŽ - dd. 14.09.2017

BVAS-persbericht - Wet gezondheidszorg: manoeuvres in the dark - dd. 04.09.2017

BVAS-persbericht - BVAS bemerkingen op de wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid (Wet van 11.08.2017 - BS 28.08.2017) - dd. 04.09.2017

BVAS-persbericht - Advies Orde 20.07.2017: een zonneslag bij regenweer? - dd. 26.07.2017

BVAS-persbericht- Huis- en kinderarts, meer overleg en respect nodig - dd. 08.07.2017

BVAS-persbericht - Ontmenselijking van de zorg - dd. 30.06.2017

Recip-e - Webtoepassing voor "sporadische voorschrijvers - dd. 13.06.2017

VAS-persbericht - Nieuwe lijst prioritaire zones loopt vertraging op - dd. 27.04.2017

BVAS-persbericht - BVAS is blij met de omzendbrief van minister Jambon aan de politie inzake agressie - dd. 25.04.2017

BVAS-persbericht - Luc Van Gorp wil de mensen sneller dood - dd. 05.04.2017

VAS-persbericht - Actie hongersnood 12-12: VAS stort integraal lidgelden laatstejaarsstudenten geneeskunde door - dd. 05.04.2017

Via onderstaande link vindt u het memorandum dat de Belgische Beroepsvereniging van kinderartsen i.s.m. de BVAS heeft opgesteld naar aanleiding van de hervorming van de ziekenhuissector en de oprichting van ziekenhuisnetwerken.

Memorandum pediatrie


BVAS-mededeling dd. 15.03.2017
Alles wat u wilde weten over Recip-e
2017 is momenteel nog een overgangsjaar waar het papieren bewijs en het elektronisch voorschrift naast elkaar bestaan, maar vanaf 1 januari 2018 wordt het elektronisch voorschrift de norm. Papieren voorschriften blijven dan enkel mogelijk in noodsituaties.

De vele telefonische vragen en e-mails tonen aan dat er nog veel onduidelijkheid op het terrein is over de praktische toepassing van het elektronisch voorschrift. Ook oudere collega's hebben hun bezorgdheid geuit over het verdwijnen van het papieren geneesmiddelen-voorschrift.

BVAS wilt u helpen en publiceert in samenwerking met Recip-e de 42 meest gestelde vragen en antwoorden.

Een geÔnformeerd arts is er immers twee waardI am soooo fake pre-loading this image so the navigation doesn't skip while loading the over state.  I know I could use the sliding doors technique to avoid this fate, but I am too lazy.