VAS


Vlaams Artsensyndicaat

Burg. Nolfstraat 7 - 8500 Kortrijk

Tel. 056/21.05.08 Fax 056/21.52.19 e-mail info@vaskor.be


Via onderstaande link vindt u het memorandum dat de Belgische Beroepsvereniging van kinderartsen i.s.m. de BVAS heeft opgesteld naar aanleiding van de hervorming van de ziekenhuissector en de oprichting van ziekenhuisnetwerken.

Memorandum pediatrie


BVAS-mededeling dd. 15.03.2017
Alles wat u wilde weten over Recip-e
2017 is momenteel nog een overgangsjaar waar het papieren bewijs en het elektronisch voorschrift naast elkaar bestaan, maar vanaf 1 januari 2018 wordt het elektronisch voorschrift de norm. Papieren voorschriften blijven dan enkel mogelijk in noodsituaties.

De vele telefonische vragen en e-mails tonen aan dat er nog veel onduidelijkheid op het terrein is over de praktische toepassing van het elektronisch voorschrift. Ook oudere collega's hebben hun bezorgdheid geuit over het verdwijnen van het papieren geneesmiddelen-voorschrift.

BVAS wilt u helpen en publiceert in samenwerking met Recip-e de 30 meest gestelde vragen en antwoorden.

Een geÔnformeerd arts is er immers twee waardI am soooo fake pre-loading this image so the navigation doesn't skip while loading the over state.  I know I could use the sliding doors technique to avoid this fate, but I am too lazy.